Gemeente Leiden gaat 'Duurzaam Inkopen'

De Gemeente Leiden gaat deelnemen aan het programma “Duurzaam Inkopen”. Duurzaam Inkopen is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van VROM en het Ministerie van EZ. Het doel van dit programma is overheden te stimuleren om milieuaspecten te betrekken in het inkoopproces.

Maandagmiddag zullen de wethouders Geertsema en Rabbae namens de Gemeente Leiden, mevrouw Ankersmit namens het ministerie van VROM en de heer Appels namens het programmabureau Novem de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekenen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×