Kabinet stopt 165 miljoen euro in onderzoek gezondheidszorg

Het kabinet heeft besloten om 164,7 miljoen euro aan subsidies beschikbaar te stellen aan twaalf onderzoeksprojecten in de gezondheidszorg. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) participeert in ieder geval in zeven van deze gesubsidieerde consortia. De looptijd van de projecten varieert van vier tot acht jaar. Vooral de schaal waarop geld is toegewezen, maakt de subsidies bijzonder.

“Met deze grote investeringen kunnen we een infrastructuur opbouwen, die nodig is om wetenschappelijke doorbraken te bereiken”, zegt drs. Ruud Kukenheim, directeur onderzoek van het LUMC. Het is de derde keer dat het kabinet de subsidies toekent, onder meer op het gebied van kennisinfrastructuur. Dit geld is oorspronkelijk afkomstig uit de aardgasbaten. De nu gefinancierde onderzoeksprojecten worden ieder uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Het LUMC speelt een coördinerende rol in enkele van deze twaalf onderzoeksconsortia.

Eén van de consortia houden zich bijvoorbeeld bezig met het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), een aandoening die vaak volgt op een trauma als een operatie, een hartaanval of zelfs een enkelverzwikking. Een ander consortium zal de darmziekte Coeliakie onderzoeken, die mensen treft met een overgevoeligheid voor het eiwit gluten. Het CYTTRON-consortium zal een soort supermicroscoop ontwikkelen, die het mogelijk maakt om gedetailleerde informatie over de moleculaire werking van de levende menselijke cel te verzamelen. Het LUMC is ook betrokken bij het consortium STEM CELLS, dat is gewijd aan het identificeren van genetische mechanismen die regelen wat voor type cel een stamcel in zijn ontwikkeling wordt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×