Hernieuwde aandacht voor spookhuurders

Een jaar of twee geleden kwam het probleem na een aantal klachten van burgers op de politieke agenda: Spookhuurders. Spookhuurders zijn mensen die zich buiten medeweten van de officiële bewoner(s) inschrijven op een adres. Voor de echte bewoners kan dit vergaande gevolgen hebben. Zo kan bijvoorbeeld een uitkering worden stopgezet of gekort, of moet men ineens huursubsidie terugbetalen. “Onacceptabel,” zo vindt het CDA dat burgemeester Lenferink vroeg om het probleem nu voortvarend aan te pakken. CDA-raadslid Jan Jaap de Haan stelde daarbij voor om de gegevens te ‘blokkeren’. Als je je inschrijft moet je tegen de gemeente kunnen zeggen: “Mijn huishouden is nu voltooid”. Na zo’n ‘slot’ op de gegevens, zou niemand zich meer op dat adres in moeten kunnen schrijven.

Jamal Tchiche (PvdA) wees erop dat de gemeenteraad twee jaar geleden ook al een plan had om spookhuurders te voorkomen: “Als iemand zich ergens wil inschrijven, moet altijd de hoofdbewoner meekomen naar de balie bij de burgelijke stand”. “Kennelijk is dat nooit ingevoeerd”.

Volgens burgemeester Lenferink is het een lastig probleem. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere hoofdbewoners legaal op één adres wonen. Hij beloofde de zaak te onderzoeken om te bekijken of er een sluitende oplossing is voor het probleem dat zich vooral in Leiden Noord lijkt voor te doen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×