BeP: “Onderwijs in het Engels drama voor universiteit”

Studentenpartij Bewust en Progressief (BeP) denkt dat onderwijs in het Engels leidt tot een verlies aan kwaliteit van onderwijs, overbelasting van personeel en een financieel gat dat niet gedicht kan worden. Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit wil per september 2005 alle Master-opleidingen in het Engels aanbieden. Studenten noch docenten zijn daar klaar voor.

Het College van Bestuur vindt dat invoering van het Engels als voertaal voor alle Masters (mits functioneel) onvermijdelijk is, in positieve zin. BeP vindt dat niet. Onderwijs in het Engels moet pas ingevoerd worden als studenten en docenten er klaar voor zijn. Roelof van Laar, fractievoorzitter van BeP in de Universiteitsraad: “Deze overhaaste invoering heeft dramatische gevolgen die het CvB makkelijk kan voorkomen.”

Binnen een aantal opleiding zoals Geneeskunde is al ervaring opgedaan met onderwijs in het Engels. Daar wordt gekozen voor een mix van Nederlands en Engels als voertaal voor bijvoorbeeld werkcolleges. Roelof van Laar: “Dat zou, zeker in de beginfase, het leed voor studenten kunnen verzachten. Veel studenten hebben al uitermate slechte ervaringen opgedaan met de beheersing van het Engels van docenten. Dat is vaak niet te volgen. Als dan in ieder geval een deel van de werkcolleges in het Nederlands gegeven kan worden lopen studenten geen achterstanden op. Ook moeten studenten papers en tentamens gewoon in het Nederlands kunnen blijven maken.”

Bij een aantal opleidingen van de Universiteit zijn nu al grote problemen met de werkdruk van personeel en de kwaliteit van het onderwijs. Roelof van Laar: “Zeker bij die opleidingen is invoering van het Engels in 2005 niet mogelijk, maar ook bij veel andere opleidingen zijn er nu al problemen. Vorige week stelden bestuurders van Faculteiten dat ze het niet redden en de invoering uit willen stellen en dan zegt het College van Bestuur dat van uitstel op geen enkele manier sprake kan zijn! Het lijkt hierdoor steeds meer op een operatie die de faculteiten en opleidingen verrast en die op geen enkele manier goed voorbereid is.”

Roelof van Laar: “Dit is echt een farce aan het worden. Het is nog niet bekend hoe studenten hun Engels op tijd kunnen bijspijkeren, cursussen zijn te duur en zitten vol tot eind 2004. Het personeel heeft nu al geen tijd over, laat staan wanneer ze alles in het Engels moeten doen. De ambities van het CvB op dit terrein gaan de mogelijkheden van studenten en personeel ver te boven. Als het CvB zijn zin krijgt wordt dit een drama!”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×