Landelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking van start

Op 12 januari gaat de Politiemonitor Bevolking 2004 net als in de andere regio’s ook in de regio Hollands Midden van start. Het is voor de zevende maal dat dit landelijke onderzoek naar criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheid in Nederland wordt gehouden. Van 12 tot en met 30 januari 2004 wordt het door misterie van BZK minimaal vereiste aantal van 1.000 inwoners van 15 jaar en ouder van onze regio telefonisch ondervraagd door bureau Intomart. Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen welk deel van de bevolking het slachtoffer is geworden van criminaliteit zoals woninginbraak en autocriminaliteit. Verder worden onder andere vragen gesteld over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en contact tussen politie en burgers.

Met ingang van 2004 wordt de Politiemonitor Bevolking in opdracht van de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voortaan jaarlijks in plaats van tweejaarlijks uitgevoerd. Belangrijkste reden hiervoor is om inzicht te verkrijgen in de jaarlijkse ontwikkeling van criminaliteit en veiligheidsbeleving en van de prestatie-indicatoren beschikbaarheid van de politie en tevredenheid over het contact met de politie. Deze prestatie-indicatoren spelen een belangrijke rol in de regionale convenanten.

Doordat de monitor voor de zevende maal wordt gehouden, is het mogelijk trends waar te nemen: nemen bepaalde problemen toe of af, daalt of stijgt het aantal slachtoffers? En hoe staat het met de afgesproken prestaties? De resultaten van de Politiemonitor Bevolking leveren daarmee belangrijke informatie voor het formuleren van nieuw beleid door de politie, het bestuur en het openbaar ministerie.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×