LPF wil opheldering over benoeming Groen

De Lijst Pim Fortuyn vindt het onbegrijpelijk dat de heer H. Groen (VVD) op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken tot burgemeester van Noordwijk is benoemd. De LPF acht de reputatie en integriteit van de heer Groen door affaires rond diens declaratiegedrag in Amsterdam en Almere dermate aangetast dat hij niet meer in aanmerking zou mogen komen voor een dergelijke publieke functie. In 2003 hield de bevolking van Leiden een eventuele benoeming tot burgemeester van Groen al tegen, op grond van diens kwestieuze bestuurlijke verleden. Voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de VVD, de heer E. Sinke, sprak destijds over Groen: ‘Iemand die regels ombuigt naar zijn eigen waarheid maak je geen burgemeester.”

Eerder trad Groen af als wethouder van Amsterdam, nadat het college van B en W van die stad na onderzoek de conclusie trok dat hij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling. Ongeregeldheden rond Groens declaratiegedrag betreffende het sportcomplex Omniworld in Almere leidde ertoe dat de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie hem uit zijn voorzittersfunctie onthief.

In Kamervragen heeft de Lijst Pim Fortuyn de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of hij bij het benoemen van een burgemeester het criterium van een boven alle twijfel verheven reputatie hanteert. De Lijst Pim Fortuyn ziet de omstreden reputatie van de heer Groen als een zwaarwegende grond, op basis waarvan minister Remkes, ingevolge artikel 61 lid 6 van de Gemeentewet, had moeten besluiten van de aanbeveling van de gemeenteraad van Noordwijk af te wijken. De LPF wil, teneinde benoeming van besmette bestuurders als Groen in de toekomst te voorkomen, weten welke criteria betreffende integriteit van burgemeesters er nu gesteld worden. Indien deze tekortschieten zal de LPF in de Tweede Kamer aandringen op aanscherping.

Schriftelijke vragen van het lid Eerdmans (LPF) aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de benoeming van de heer H.H.M. Groen tot burgemeester van Noordwijk

1.Is, na aanbeveling door de gemeenteraad van Noordwijk, op uw voordracht de heer H. Groen benoemd tot burgemeester van Noordwijk?

2.Bent u van mening dat een persoon moet beschikken over een vlekkeloze staat van dienst en een boven alle twijfel verheven reputatie wil hij/zij ter benoeming tot burgemeester voorgedragen kunnen worden? Welke criteria betreffende integriteit worden er door u gehanteerd bij het voordragen van kandidaten voor het burgemeesterschap?

3.Bent u bekend met het feit dat de heer Groen in 2000 is afgetreden als wethouder van Financiën na de conclusie van het college van B en W van Amsterdam dat hij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling?

4. Bent u bekend met het feit dat de heer Groen in 2002 door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie is afgezet als voorzitter na ongeregeldheden rond zijn declaratiegedrag betreffende het sportcomplex Omniworld in Almere?

5. Is door bovenstaande feiten de integriteit van de heer Groen niet zodanig aangetast dat hij een publieke functie als het burgemeesterschap niet meer op verantwoorde wijze kan bekleden?

6.Vormen deze feiten niet zodanig zwaarwegende gronden dat u, ingevolge artikel 61 lid 6 van de Gemeentewet, had af moeten wijken van de aanbeveling van de gemeenteraad van Noordwijk? Zo nee, waarom niet?

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×