Vervoersplan: frictie tussen coalitiepartners VVD en GL

Bijna alle fracties in de gemeenteraad van Leiden zijn het eens over welk scenario werkelijkheid moet worden in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Het gaat om het scenario Uitbouw plus. Enkele fracties kiezen echter voor die optie omdat het de “minst slechte” is en staan er niet bijzonder sterk achter. Dat geldt voornamelijk voor GroenLinks, dat vorige week met een eigen verkeersplan kwam – iets dat in het verkeerde keelgat schoot bij coalitiepartner VVD.

De PvdA vindt dat het verkeer op korte afstand voorrang moet hebben in het plan. Bovendien zouden er veel transferia moeten komen, waarbij men kan overstappen tussen de verschillende modaliteiten. De partij wil geen nieuwe drukke weg dwars door een woonwijk heen, zoals de Willem de Zwijgerlaan. De huidige verkeerscampagne kan op steun rekenen van de PvdA. Leefbaar Leiden is het eens met de PvdA als het gaat om meerdere transferia; LWG/De Groenen sluit zich aan bij het beeld dat fietsers en voetgangers voorrang moeten hebben in het plan. Fractievoorzitter De Coo vindt dat het verkeersplan ervoor moet zorgen dat het autogebruik vermindert.

Voor de VVD gelden de uitganspunten wonen, werken en bereikbaarheid. “Zonder bereikbaarheid verliest Leiden aantrekkelijkheid”, aldus de VVD. De liberalen zien graag zogenaamde ‘spaken’, met parkeergarages aan de uiteinden. Bovendien moet er een ringweg komen om zoveel mogelijk verkeer buiten het centrum te houden.

Het CDA geeft haar complimenten over het plan, maar zegt wel het idee te krijgen dat het College voorrang heeft gegeven aan het autoverkeer. De christen-democraten zien graag een verbinding tussen de A4 en A44, maar niet ten koste van de Churchilllaan. D66 lijkt zich heel aardig aan te kunnen sluiten bij de mening van het CDA en ziet, net als de VVD, graag parkeergarages aan de rand van de stad. De ChristenUnie is het met het CDA eens dat het stuk teveel over autovervoer gaat. Bovendien vindt de partij dat men niet alleen moet uitgaan van scenario’s met de RijnGouweLijn erin. Ten slotte hoopt de ChristenUnie dat de wens voor een tweede treinspoor tussen Leiden en Utrecht levend wordt gehouden.

De SP geeft aan het “met tegenzin eens” te zijn met het Uitbouw Plus-scenario.

GroenLinks-raadslid Rianne Becht probeerde het zelfgemaakte scenario te verdedigen, maar stuitte op harde kritiek van voornamelijk D66 en de VVD. GroenLinks gaf te kennen meer lef van het College te hadden verwacht als het gaat om de scenario’s. “De verschillende scenario’s variëren slechts in de hoeveelheid astfalt”, aldus Becht. GroenLinks stelt de voetgangers en fietsers centraal in haar plan en wil op sommige plekken selectief verkeer, zoals nu ook op de Breestraat. Met behulp van een controlesysteem zouden dan alleen het OV, taxi’s en hulpdiensten kunnen komen.

“Het plan van GroenLinks getuigt van wereldvreemdheid”, reageerde D66’er Peter Bootsma. Arend-Jan Sleijster van de VVD ging zelfs nog een stap verder. Hij begreep niet hoe GroenLinks ineens met een eigen plan kan komen. “GroenLinks is sinds vandaag geen goede coalitiepartner meer. Ik zal erg slecht slapen vannacht”, aldus Sleijster.

Wethouder Hessing van onder andere Verkeer heeft toegezegd het plan van GroenLinks te zullen bekijken en is blij met de overwegend grote eensgezindheid onder de partijen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×