PvdA-raadslid Ciska Schreuder deelt stroopwafels uit aan haar raadscollegae. De aanloop naar de bespreking van de notitie over buurtwinkels verliep volgens de partij namelijk 'stroperig'. (foto: Rachid Finge)

College onderzoekt buurtwinkels 'nieuwe stijl'

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar de zogenaamde buurtwinkels ‘nieuwe stijl’. Dat doet het College naar aanleiding van de notitie ‘Op de kleintjes letten’ van de Partij van de Arbeid, waarin onder andere gezocht wordt naar een nieuwe formule voor de bedreigde buurtwinkels, zoals kleine buurtsupers, kruidenieren, groenteboeren en (islamitische) slagerijen. Volgens de PvdA zou dat kunnen door gesubsidieerde huisvesting en arbeid, een ander aanbod of extra diensten, en andere openingstijden.

De notitie van de Partij van de Arbeid werd al in november gepresenteerd, maar wordt nu pas besproken, omdat men in eerste instantie wilde wachten op de nota Detailhandel. Toen bleek dat de nota pas in april beschikbaar zal komen en waarschijnlijk pas in juni wordt behandeld, besloot de PvdA om niet langer te wachten met de bespreking. Omdat de PvdA de aanloop ‘stroperig’ vond, deelde raadsleden Liesbeth Hesselink en Ciska Schreuder stroopwafels uit aan hun collegae.

De PvdA kan op veel sympathie rekenen van de andere fracties in de Gemeenteraad, hoewel elke partij wel een kritische noot heeft. Zo vond de meerderheid van de raad dat gesubsidieerde arbeid niet bespreekbaar is, omdat dat oneerlijke concurrentie kan veroorzaken. Bovendien is het te duur. “Met het beschikbare budget kunnen we nog niet eens een halve buurtwinkel draaiend houden”, aldus Wethouder Geertsema.

Toch denkt de ChristenUnie dat de gemeente wel een ‘regisserende rol’ kan spelen in de kwestie, door bijvoorbeeld de hoeveelheid parkeerplaatsen bij grote supermarkten te beperken. Hierdoor worden buurtwinkels aantrekkelijker. Het CDA vindt dat subsidies wel gebruikt kunnen worden om starters te stimuleren, maar wil er tegelijkertijd voor waken dat de grote winkelketens niet te sterk benadeeld worden. Ook Daan Sloos van Leefbaar Leiden onderstreept het belang van de buurtwinkels, maar mist een overzicht van bestaande buurtwinkels in de notitie. D66 vindt het goed om de buurtwinkels nieuwe stijl te onderzoeken, maar vindt niet dat buurtwinkels moeten voortbestaan op basis van subsidies.

De SP vindt het jammer dat de notitie niet ingaat op de koopkracht van de mensen. Ook al blijkt een buurtwinkel een zekere sociale functie te dienen, de prijs die de consument daar betaalt, ligt vaak veel hoger dan in grote supermarkten. “Je kunt mensen niet dwingen om naar duurdere winkels te gaan. Mensen kijken naar hun portemonnee en dat is de PvdA vergeten”, aldus SP’er Hans van Dam. GroenLinks lijkt weinig licht aan het einde van de buurtwinkeltunnel te zien. “De kleine winkeliers worden niet meer bezocht door de kinderen van de ouderen, die dat nog wel doen. Er is geen opvolging”, meent Geraldine Pieterse.

Opmerkelijk is dat LWG/De Groenen vindt dat er “mede dankzij de PvdA veel gevendext en verblokkerd is”. Fractieleider De Coo had graag gezien dat er eerder actie was ondernomen. Zijn partij zou dat overigens vijf jaar geleden tevergeefs geprobeerd hebben.

De PvdA geeft als voorbeeld van gesubsidieerde arbeid het aannemen van mensen met een handicap. Om gesubsidieerde huisvesting te realiseren, kan er bijvoorbeeld een buurtwinkel worden geopend in een verzorgingshuis. Er zou inmiddels een hoge school bereid zijn om studenten te laten werken in zo’n nieuwe stijl buurtwinkel.

Wethouder Geertsema vindt het idee van een nieuwe stijl buurtwinkels goed. Het College heeft inmiddels zonder succes geprobeerd banken over te halen om een filiaal of pin-automaat in of bij een buurtwinkel te vestigen. De banken willen niet opdraaien voor de extra kosten. Geertsema stelt een verder onderzoek in naar de mogelijkheden, maar geeft alvast aan dat hij niets ziet in een buurtwinkel in iets als een verzorgingstehuis, omdat dat drempelverhogend zou werken en de capaciteit te klein zou zijn.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×