SP: betere spreiding achterstandsleerlingen basisonderwijs

De SP in Leiden maakt zich zorgen over de spreiding van leerlingen in het basisonderwijs. Raadslid Birgitta Dolfing wil er zo snel mogelijk een gesprek over voeren met de commissie Onderwijs en Cultuur en met Wethouder Hessing. Momenteel kampen de ‘wittere’ basisscholen, zoals het Lorentz, Lucas van Leyden en Woutertje Pieterse, met een grote toeloop van leerlingen, terwijl zwartere scholen dreigen leeg te lopen. De SP vindt dat dit veranderd moet worden en dient daartoe een voorstel in.

De SP wil een evenwichtige verdeling van achterstands- en niet-achterstandsleerlingen. Scholen zouden convenanten met de gemeente kunnen afsluiten over een evenwichtige verdeling van leerlingen. Hier bestaan wettelijke mogelijkheden voor, zolang de verdeling niet plaatsvindt op etniciteit, maar op het al dan niet hebben van een onderwijsachterstand.

“Minister van der Hoeven heeft in de Tweede kamer laten weten dat het noodzakelijk is, dat gemeenten dergelijke convenanten met scholen sluiten. Ook de commissie Blok, die het integratiebeleid heeft onderzocht, pleit voor gemengde scholen. Het wordt hoog tijd om er werk van te maken”, aldus Dolfing.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×