Het bord hangt boven de weg en op de hoekpunten en in het midden van het figuur zijn lampen aangebracht die afwisselend gaan knipperen tijdens de laatste seconden groen en de geeltijd. Tijdens rood knipperen alleen de lampen op de hoekpunten in een rustig tempo. Het bord is inmiddels geplaatst en in gebruik. De komende jaren wordt gekeken of het aantal kop-staart aanrijdingen door deze maatregel afneemt.

'Voorsein' moet kop-staartbotsingen bij kruispunt voorkomen

De Provincie Zuid-Holland is een proef gestart om te kijken of het aantal kop-staartbotsingen bij verkeerslichten is terug te brengen. Een bord, ongeveer 50 meter voor de kruising, geeft lichtsignalen op het moment dat de verkeerslichten op oranje springen. Het bord moet automobilisten alerter maken.

De proef vindt plaats bij de verkeerslichten voor de Lammenschansbrug in Leiden omdat hier de verkeerslichten net om de bocht staan. Voor de bocht wordt het verkeer geattendeerd op de verkeerslichten.

De laatste jaren heeft de provincie veel maatregelen genomen om ongevallen bij kruisingen te voorkomen. Het gaat dan om het aanbrengen van plateaus, instellen van maximaal 50 km/h bij kruisingen, plaatsen van roodlichtcamera’s en het aanpassen van de verkeersregeling. Al deze maatregelen zorgen voor een verlaging van het aantal ernstige flankongevallen. Deze ongevallen zijn vooral een gevolg van door rood licht rijden. Het blijkt dat de invloed van deze maatregelen op kop-staartaanrijdingen vrij beperkt is .

Oranje is gevaarlijk
Onderzoek door de provincie wees uit dat vooral de geelfase (het licht is dan “oranje”) gevaarlijk is. Op groen en rood reageren mensen in het algemeen op dat moment hetzelfde. Bij oranje echter, remt een aantal mensen direct stevig af, terwijl anderen nog even gas bijgeven om het licht te halen. De geeltijd van 3 a 4 seconden is bedoeld om auto’s die redelijkerwijs niet meer op tijd kunnen stoppen nog veilig door te kunnen laten rijden. Hiermee worden flankaanrijdingen door roodlichtrijders voorkomen. Het levert echter wel een moment van onzekerheid op tussen weggebruikers onderling (wat gaat mijn voorganger doen?). Gevolg kan een kopstaart-aanrijding zijn. Eigenlijk moeten automobilisten dus gewaarschuwd worden dat het licht geel gaat worden en je voorganger dus mogelijk opeens krachtig gaat afremmen. Je kunt hier dan beter op anticiperen.

Voorsein
De provincie Zuid-Holland heeft daarom besloten een voorsein te ontwikkelen wat op enige afstand van de kruising wordt geplaatst en weggebruikers waarschuwt dat het licht naar geel gaat. Ze kunnen er dan rekening mee houden dat de voor hun rijdende auto’s vrij abrupt kunnen gaan afremmen. Het bord wordt daarom circa 50m voor de stopstreep geplaatst. De waarschuwing is bedoeld voor de automobilist die nog wat verder van de stopstreep is verwijderd.

Als locatie is gekozen voor het Lammenschansplein bij Leiden. Vanuit Voorschoten richting de A4 vinden veel kop-staartaanrijdingen plaats. Men rijdt hier dicht op elkaar vanwege de drukte en het verkeerslicht staat na een bocht waardoor mensen het (gele) licht pas laat zien en vrij onverwacht worden geconfronteerd met stilstaand verkeer.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×