LAPP-Topscholieren ontvangen certificaten

Woensdag ontvangen ruim 230 scholieren een certificaat voor deelname aan de LAPP-Topcursus 2004. LAPP-Top is een initiatief van de Universiteit Leiden om zeer getalenteerde 5 en 6vwo’ers structureel kennis te laten maken met de wetenschap.

De uitreiking van de certificaten vindt plaats na afloop van de feestelijke slotbijeenkomst die woensdag wordt gehouden. De deelnemers van bijna 50 vwo-scholen uit heel Nederland hebben zich de afgelopen maanden beziggehouden met vragen als ‘hoe modern is China’, ‘hoe bepaal je de afstand tot een ster’, ‘hoe luiden de wetten van de robotica’, ‘in hoeverre lijken de ideeën van Socrates en Nietzsche op elkaar’, ‘is een waterstofeconomie de toekomst’ en ‘heeft een wet op hoofddoekjes naar Frans voorbeeld kans van slagen in Nederland’? Tijdens de slotbijeenkomst zal een aantal van de leerlingen zelf een presentatie verzorgen. Zij zullen dan ingaan op het onderwerp dat zij hebben behandeld.

Bij het LAPP-topprogramma (Leiden Advanced Pre-university Programm for Top-students) breiden vwo-leerlingen hun bestaande schoolprogramma uit door gedurende een aantal weken een middag in de week onderwijs te volgen aan de universiteit en kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om leerlingen met een brede belangstelling, meer dan gemiddelde studieresultaten en een flinke dosis doorzettingsvermogen. De universiteit vindt het belangrijk dat juist deze groep leerlingen op een vroeg tijdstip kennismaakt met universitair onderzoek en op die manier enthousiast raakt voor de wetenschap.

De belangstelling voor deze activiteit van de Universiteit Leiden is enorm toegenomen. Om die reden heeft voor de aanvang van de cursus ook een selectie moeten plaatsvinden. Ook het verkrijgen van het certificaat is geen automatisme. De leerlingen zijn o.m. beoordeeld op aanwezigheid, het maken van opdrachten, participatie tijdens de bijeenkomsten (o.m. groepsdiscussies) en de aanpak en resultaten van onderzoek.

Het LAPP-Top is een activiteit van het Pre-University College dat zich met haar activiteiten richt op talentvolle 5 en 6 vwo’ers. De eerstvolgende cursusperiode begint in januari 2005. In november van dit jaar start het Pre-University College bovendien voor het eerst een tweejarig onderwijsprogramma voor ca. 50  talentvolle 5 vwo’ers die een middag in de week naar de universiteit komen om daar colleges te volgen en onderzoek te doen.

Op 21 april aanstaande ontvangen de leerlingen hun certificaat tijdens een feestelijke slotbijeenkomst. De rector magnificus, prof.dr. D.D. Breimer, en de wetenschappelijk directeur van het Pre-University College, prof.dr. J. Kijne, zullen de leerlingen, hun ouders en docenten toespreken. Hierna is het woord aan de leerlingen zelf. Tot slot krijgen de leerlingen hun certificaat uitgereikt. De inhoud van de verschillende programma’s staat op www.pre-universitycollege.leidenuniv.nl.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×