Hessing zoekt vervanging buslijnen 13 en 14

Wethouder Hessing is druk bezig met het zoeken naar alternatieven voor de buslijnen 13 en 14. Deze lijnen zorgden nooit voor volle bussen, terwijl het College tegen een tekort aanhikte als het ging om de exploitatie van de bussen. Daarom zullen 13 en 14 in hun huidige vorm verdwijnen, zelfs al zijn ze belangrijk voor veel ouderen in de omgeving van de Mors.

De wethouder was in eerste instantie niet van plan om een alternatief te verzinnen. De exploitatie van de Connexxion-bussen valt per 1 januari 2005 namelijk onder verantwoordelijkheid van de provincie. Hessing wil daarom de busexploitatie kostendekkend maken, voordat het wordt overgedragen aan Zuid-Holland. Bovendien zou het geen zin hebben om voor de maanden tot aan 2005 een alternatief voor 13 en 14 te creëren, omdat het helemaal niet zeker is of de provincie het alternatief wil overnemen, aldus Hessing.

De gemeenteraad vindt het echter onacceptabel om de bewoners van de Mors en omgeving zonder busvervoer te laten zitten. Onder druk van de gemeenteraadsleden en de insprekers die aanwezig waren tijdens de commissievergadering Economie en Verkeer, moest Hessing overstag. Er blijken een paar alternatieven te bestaan voor de buslijnen. Allereerst zou buslijn 15 door middel van een omweg een groot gedeelte van de dekking van de lijnen 13 en 14 kunnen overnemen. De gemeenteraad beschouwt dit alternatief als de allerlaatste optie, omdat sommige mensen in die situatie meer dan 500 meter van een bushalte verwijderd zouden zijn. Een beter alternatief is het inzetten van kleinere bussen in de Mors, die Connexxion al voorhanden schijnt te hebben. Dat zou Hessing 84.000 euro kosten, maar dat is nog altijd aanzienlijk minder dan hoeveel het kost om de lijnen 13 en 14 nu te exploiteren. Het Diaconessenziekenhuis zou bereikbaar blijven door middel van buslijn 30.

Hessing zal de gemeenteraad op korte termijn een brief schrijven, waarin hij alle alternatieven presenteert. In de loop van juni valt de beslissing.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×