SP: "Leiden verliest haar sociaal gezicht"

“Met de keuzes uit de taken- en efficiencydiscussie heeft het Leidse college van burgemeester en wethouders dezelfde keuze gemaakt als de regering in Den Haag. Namelijk: de grote prestigieuze projecten worden gevrijwaard van besparingen en de klappen vallen in de hoek waar ze niet terecht mogen komen”. SP-fractievoorzitter Paul Day is niet te spreken over de invulling van de naderende bezuinigingen. Deze worden aanstaande dinsdag door de Leidse raad vastgesteld.

De Leidse SP fractie kiest voor handhaving van het huidige voorzieningenniveau voor de zwakste groepen in de samenleving. Dit vanuit de overtuiging, dat efficiency overwegingen altijd mogen meewegen bij beleid, maar nooit de enige en allesomvattende rechtvaardiging mogen zijn om te bezuinigen op diezelfde voorzieningen.

Day: “In Den Haag wordt geld voor een onlangs weer duurder geworden JSF gereserveerd en tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de gezondheidszorg. Leiden ontvangt minder geld van rijkswege, maar reserveert onverminderd geld voor projecten als Aalmarkt, Oostvlietpolder, Kijkplein, megabioscoop en de bouw van kantoren bij het station. En zij bezuinigt dus op andere uitgaven. En dat leidt tot zeer ongewenste effecten want vele bezuinigingen treffen burgers met de laagste inkomens en gesubsidieerde instellingen waarvan dezelfde burgers gebruik maken en dus dubbel getroffen worden.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×