GS akkoord met Herindelingsadvies KRV-gemeenten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) steunen de zienswijze van de raden van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (KRV) over de vrijwillige fusie van deze gemeenten. Het herindelingsadvies van de gemeenten wordt nu door GS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. De verwachting is dat de nieuwe gemeente Katwijk op 1 januari 2006 een feit kan zijn.

“De uitgewerkte fusieplannen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tonen opnieuw aan dat de regio-ontwikkeling van de greenport Bollengebied serieus wordt genomen. Op meerdere niveaus”, aldus Marnix Norder, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Norder doelt daarbij bijvoorbeeld op de regio-overstijgende fusie tussen het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek (SDB) en het Samenwerkingsverband Leidse Regio (SLR). “Maar juist op lokaal niveau, tussen gemeenten, worden fusieplannen heel erg tastbaar. De samenvoegingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en van Sassenheim, Voorhout en Warmond laten zien dat er verschillende manieren zijn om invulling te bieden aan een bestuurlijke toekomst. Gezien deze ontwikkelingen ben ik ook zeer benieuwd wat de gemeenten in het noordelijk deel van het Bollengebied daar tegenover gaan zetten.”

Het college van GS geeft aan dat door de fusie een robuuste gemeente zal ontstaan van ongeveer 60.000 inwoners. Zij onderschrijft dat deze nieuwe gemeente in de toekomst een goede en een meer eigentijdse dienstverlening en beleidsvorming kan organiseren voor de eigen bevolking. Ook kan volgens GS meer bestuurskracht worden ontwikkeld naar de partners van de gemeente in de omgeving.

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×