SP bezorgd over huisbezoeken WWB

De SP heeft Wethouder De Boer vragen gesteld naar aanleiding van het artikel “Onrust over plan voor controle steuntrekkers” in het Leidsch Dagblad van 26 mei. In het artikel wordt melding gemaakt van onverwachte huisbezoeken bij mensen die een uitkering aanvragen in het kader van de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB). Volgens het artikel is het College tegen zulke huisbezoeken. De SP wil weten of het College op de hoogte was van de huisbezoeken van de afdeling Sociale Zaken, en, als dat het geval is, waarom de raad van niets wist. Bovendien wil de partij weten wat De Boer van het initiatief van SoZa vindt en hoe hij de toekomst van de huisbezoeken ziet.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×