Wijkraad Stevenshof organiseert Parkeer-plaats-avond

De Wijkraad Stevenshof organiseert op 22 juni een discussie-avond over parkeren in de wijk. De enorme parkeerdruk in de Stevenshof is volgens veel bewoners het grootste probleem in de wijk. De gemeente is nu van plan om 263 nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Dat zijn er te weinig vindt de wijkraad die zelf meer extra plekken heeft gevonden.

Over het parkeerplaatsenplan geeft de Wijkraad op 22 juni in het buurthuis informatie. Van alle aan te leggen plekken zijn detailtekeningen beschikbaar en bewoners kunnen zo hun mening geven over de nieuwe plekken in de eigen omgeving. Voor de aanleg van nieuwe parkeerplekken wordt géén groen (permanent) opgeofferd en het moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Soms wordt daarom de mogelijkheid van invoering van éénrichtingverkeer geopperd.

Het initiatief van de avond is van de Wijkraad. Het is geen gemeentelijke inspraakavond. Formele inspraak is bij deze plannen niet noodzakelijk en dit soort info-avonden kent de gemeente niet. De Wijkraad vindt de plannen echter te belangrijk om niet aan bewoners voor te leggen. De Wijkraad krijgt bij de voorbereiding van de avond wel medewerking van de gemeente. De avond wordt gehouden in het buurtcentrum aan de Trix Terwindtstraat en begint om 20.00 uur.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×