Loket 'Voortijdige School Verlaters' opent deuren in Leiden

Vandaag wordt in Leiden het ‘VSV jongerenloket’ feestelijk geopend door de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer J.M.M. Polman, in zijn rol als portefeuillehouder Sociale Agenda van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland. In het jongerenloket wordt op één plek hulp geboden aan jongeren die voortijdig en zonder diploma de school verlaten. Het is de bedoeling ze terug naar school te krijgen voor het behalen van een startkwalificatie. Vervolgens worden ze begeleid naar regulier werk, een werkervaringsplaats, gesubsidieerde arbeid, scholing of training of waar nodig een zorgtraject.

Met het jongerenloket wil de regio een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. In de Leidse regio was vorig jaar een groot aantal voortijdige schoolverlaters, dat aantal moet in 2005 tot 850 zijn gedaald.

Aan het jongerenloket wordt meegewerkt door het regionaal bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord, het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe, de regio Holland Rijnland, de centra voor Werk en Inkomen, tal van onderwijsinstellingen en jeugdhulpverleningsinstanties in de regio. Het VSV jongerenloket voor de Leidse regio is gevestigd in het ROC Leiden aan het Lammenschanspark 4. Het is de bedoeling dat in 2005 in de Duin- en Bollenstreek ook een VSV jongerenloket wordt geopend.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×