Lezing over feminisme, stamcellen en embryo’s op vrouwendag

Dit jaar houdt prof. dr. Marli Huijer de jaarlijkse Annie Romein-Verschoorlezing, getiteld ‘Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s’. Zij verdedigt de stelling dat er in maatschappij en wetenschap meer aandacht moet komen voor de ervaringen van vrouwen met nieuwe voortplantingstechnologie en genetica. Na afloop van de lezing is er een plenaire discussie onder leiding van journalist Malou van Hintum en twee coreferenten: dr. Amade M’Charek, onderzoeker bij het Human Genome Diversity Project aan het Belle van Zuylen Instituut (Universiteit van Amsterdam), en prof. dr. Hans Galjaard, emeritus hoogleraar (Humane Genetica, Erasmus Universiteit Amsterdam). De lezing vindt plaats op dinsdag 8 maart a.s., in het Groot Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden, 20.00-21.30 uur, (zaal open: 19.30 uur).

Vrouwen en genetica
De ontwikkelingen in de voortplantingstechnologie en genetica hebben een grote invloed op leven en lichaam van vrouwen. Vrouwen staan eicellen en embryo’s af voor stamcelonderzoek, hun baby’s in-wording worden steeds vaker genetisch getest, en ook de preventie van aangeboren afwijkingen raakt vooral vrouwen. Bevordert de toenemende medicalisering de keuzevrijheid van voruwen, of legt de medische techniek juist dwingende keuzen op?

In de samenleving bestaan er echter veel en vaak tegenstrijdige opvattingen over genetica, stamcelonderzoek en andere biotechnologieën. Ook binnen het feminisme worden er diverse standpunten over ingenomen. Pleidooien voor individuele keuzevrijheid van vrouwen staan tegenover de kritische commentaren op de medicaliserende effecten van technieken. De gedachte dat er aan ‘de’ mens of het embryo niet mag worden gesleuteld, komt bovendien al gauw in conflict met het verlangen zo lang en gezond mogelijk te leven en gezonde kinderen te krijgen. De complexiteit van de voortplantingsgenetica maakt individuele vrouwen tot morele pioniers, die antwoord moeten geven op vragen die maatschappelijk en wetenschappelijk nog niet zijn uitgekristalliseerd. De feministische betrokkenheid bij dit onderwerp, vrouwen en biotechnologie, kan volgens prof. Huijer worden vergroot door de ervaringen van vrouwen met nieuwe voortplantingstechnologie en genetica gedetailleerd te onderzoeken en zichtbaar te maken in de wetenschappelijke praktijk en publieke debatten.

Marli Huijer is buitengewoon hoogleraar Gender en Biomedisch Onderzoek aan de Universiteit Maastricht en senior-onderzoeker Filosofie en Medische technologieën aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Annie Romein-Verschoorlezing werd ingesteld in 1990, ter gelegenheid van de internationale vrouwendag en ter nagedachtenis van de Leidse historica en neerlandica Annie Romein-Verschoor, feministe van het eerste uur.

Voor digitale reservering van plaatsen: www.arv.leidenuniv.nl. Nadere informatie: Laetitia Smit, tel. 071 527 7297.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×