Milieudefensie eist verlaging snelheid A4

Milieudefensie heeft van verkeersminister Peijs vandaag per brief geëist dat zij in totaal op tweehonderd kilometer ‘stadssnelweg’ de maximumsnelheid verlaagt naar 80 kilometer per uur. Het gaat daarbij onder meer om grote delen van de A4. “Deze maatregel leid aantoonbaar tot minder uitlaatgassen en zorgt dus voor een betere luchtkwaliteit. Uitlaatgassen zorgen voor ernstige gezondheidsrisico’s voor omwonenden van snelwegen,” aldus Milieudefensie. Peijs krijgt van Milieudefensie acht weken om op de eisen in te gaan. doet ze dat niet, dan stapt Milieudefensie samen met omwonenden van de snelwegen naar de rechter om de verlaging van de snelheid af te dwingen.

Campagneleider Verkeer van Milieudefensie Joris Wijnhoven: “De maatregelen die het kabinet voorstelt om de luchtkwaliteit te verbeteren schieten zwaar tekort. Het is onbegrijpelijk dat een goedkope, aantoonbaar werkende én eenvoudige maatregel zoals het verlagen van de maximumsnelheid niet op veel grotere schaal wordt toegepast. In het Besluit Luchtkwaliteit staat namelijk dat de overheid ‘wezenlijke maatregelen’ moet nemen om te zorgen dat de luchtkwaliteitsnormen worden gehaald. Op alle stadssnelwegen worden deze normen nu overschreden. Veel gemeenten en bewonersgroepen zijn voorstander van het verlagen van de snelheid, wat ook leidt tot minder lawaai, minder ongevallen en betere doorstroming van het verkeer.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×