CU2 goed voor zelfvertrouwen van jongeren

“Het bezoeken van profielensites, zoals CU2.nl, heeft voor de meeste jongeren positieve gevolgen. Ze kunnen er hun netwerk van vrienden onderhouden en uitbreiden en ze kunnen er hun zelfvertrouwen mee vergroten. En dat doet het merendeel ook”. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Patti Valkenburg en Alexander Schouten van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 880 jongeren tussen 10 en 19 jaar die gebruik maken van de profielensite CU2.nl die wordt geëxploiteerd door dochteronderneming CU2 BV van het Leidse internetbedrijf Media Design en New Rulez uit Amsterdam.

Het is opvallend hoeveel mensen daadwerkelijk een vriendschap overhouden aan een contact via CU2. Maar liefst 35% van de jongeren heeft een vriendschap gevormd via CU2. Jongens en oudere tieners meer dan meisjes en jongere tieners. Via CU2 kreeg 8% van de jongeren zelfs verkering. Ook hier geldt dat meer jongens (14%) en oudere tieners (9%) verkering kregen dan meisjes (5%) en tien- tot twaalfjarigen (6%). Directeur Chris de Waard van CU2 herkent zich wel in de cijfers: “Het is in feite een bevestiging van het beeld dat we zelf van CU2 hebben. Je ziet gewoon dat veel mensen leuke contacten opdoen. We krijgen ook regelmatig bedankmailtjes van mensen die elkaar via de site hebben leren kennen.”

Patti Valkenburg, hoogleraar Kind en Media, ziet CU2 als een goede manier voor jongeren om contacten te leggen en te onderhouden: “Profielensites op Internet zijn nu al niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Op een site als CU2 kunnen jongeren een of meer foto’s plaatsen en een profiel van zichzelf opstellen. Verder kunnen ze op elkaars profielen reageren en zo vrienden maken of zelfs verkering krijgen.”

In februari 2005 heeft de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de gevolgen van profielensites voor jongeren. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met CU2 (“See you too”), een van de populairste profielensites in Nederland. CU2 telt zo’n 550.000 profielen, voornamelijk van jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar. Ongeveer een kwart van de Nederlandse jongeren heeft een profiel op CU2.

Het doel van het onderzoek was te achterhalen hoe vaak en wat voor soort reacties jongeren krijgen op hun profielen, hoe vaak jongeren vriendschappen vormen en verkeringen krijgen via de CU2-site en wat deze site betekent voor hun zelfvertrouwen en gevoel van tevredenheid. De CU2-leden krijgen gemiddeld 25 reacties op hun profiel. Er is daarbij geen verschil tussen jongens en meisjes. Wel krijgen de zestien- tot negentienjarigen vaker reacties dan de tien- tot twaalfjarigen.

Van degenen die reacties hadden gekregen, gaf 78% aan dat de toon van die reacties ‘bijna altijd’ of ‘altijd’ positief was. Bij 7% van de tieners zijn die reacties vaak of altijd negatief. Negatieve reacties komen vooral voor bij de jongste bezoekers: “Kinderen zijn op die leeftijd kennen hun grenzen nog niet zo goed. Ze hebben vaak nog niet geleerd hoe ze met elkaar om moeten gaan. Meestal komt dat vanzelf wel goed als ze wat ouder worden. Het zou ook helpen als ze leren hoe ze zich online kunnen presenteren, aldus hoogleraar Valkenburg.” De toon van de reacties die jongeren op hun profiel krijgen blijkt van grote invloed op hun zelfvertrouwen. Jongeren die voornamelijk positieve reacties kregen, vertonen relatief veel zelfvertrouwen en gevoel van tevredenheid. Bij de 7% van de tieners die vooral negatieve reacties hadden gekregen, was het zelfvertrouwen en gevoel van tevredenheid een stuk lager.

Jongeren die een profiel hebben op CU2 bezoeken de site gemiddeld drie dagen per week. Jongere tieners, tussen tien en twaalf jaar, doen dat vaker dan oudere. Jongens en meisjes bezoeken de site even vaak, maar meisjes blijven wel langer dan jongens op de site als ze er eenmaal zijn.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×