Ruud Koole benoemd tot hoogleraar in Leiden

Partijvoorzitter Ruud Koole is niet herkiesbaar voor het partijvoorzitterschap. Dat heeft hij het partijbestuur van de Partij van de Arbeid laten weten. Koole wordt per 1 januari 2006 hoogleraar Politicologie, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkelingen, aan de Universiteit Leiden. Koole werd in maart 2001 tot voorzitter van de PvdA gekozen en in december 2003 voor nog eens twee jaar herkozen.

Vice-voorzitter Peter van der Velden: “Ruud Koole heeft de Partij van de Arbeid democratischer gemaakt, bijvoorbeeld door inhoudelijke ledenreferenda te introduceren en lijsttrekkerverkiezingen te organiseren. Ook de inhoudelijke vernieuwing van de partij heeft Koole een belangrijke impuls gegeven door de instelling van projectgroepen op verschillende inhoudelijke terreinen, en door het tot stand brengen van een nieuw beginselmanifest. Met hem als campagneleider heeft de PvdA de laatste drie verkiezingen gewonnen.”

Ruud Koole zal zijn zittingsperiode als partijvoorzitter volledig afmaken. Dat wil zeggen dat hij partijvoorzitter is tot en met het partijcongres in december 2005.

De Partij van de Arbeid gaat nu op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter. De kandidaatstelling daarvoor start op 1 juli 2005 en sluit op 19 september 2005. Indien zich twee of meer kandidaten voor de functie hebben aangemeld, wordt er in het najaar een ledenraadpleging gehouden. De verkiezing vindt plaats op het congres van 9 en 10 december 2005.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×