Wethouder Buijing bezoekt 100-jarige heer Dingjan

Vandaag viert de heer Dingjan zijn 100e verjaardag in R.K. Zorgcentrum Roomburg. Hij viert zijn verjaardag ’s morgens met zijn medebewoners en ’s middags voor alle genodigden. Wethouder Buijing heeft de heer Dingjan vanmorgen een felicitatiebezoek gebracht.

De heer Dingjan is geboren op de Lage Rijndijk, waar zijn vader een wasserij had. Hij bracht er zijn jeugd door. In maart 1934 kocht hij voor ƒ 6.800,- een huis in de P.J. Blokstraat met een door zijn vader verstrekte hypotheek. Hij woonde er tot 1 augustus 1997. Sindsdien is de heer Dingjan woonachtig in R.K. Zorgcentrum Roomburgh. Zijn vrouw overleed er op 13 mei 2001 op bijna 95-jarige leeftijd.

De heer en mevrouw Dingjan trouwden op 14 mei 1934 in de Stadsgehoorzaal, omdat het stadhuis in 1929 was afgebrand. Voor de kerk trouwden zij op 15 mei 1934 in de Hartebrugkerk. De vader van de heer Dingjan is geboren op Hoge Rijndijk 1, waar tot eind 2004 het gebouw van wasserij Dingjan stond.

De heer Dingjan heeft ruim 50 jaar gewerkt bij de Vereenigde Touwfabrieken te Leiderdorp; hij was vele jaren chef van de staaldraadkabelfabriek, waar ondermeer kabels voor de steenkoolmijnen en de off-shore-industrie gemaakt werden. In zijn portefeuille zit een klein briefje uit 1932 met de directie-mededeling van een salarisverlaging van 5%. De heer Dingjan is medeoprichter van de schaakclub VTL (30-12-1935). VTL staat voor Vereenigde Touwfabrieken Leiderdorp. Hij neemt nog wekelijks deel aan schaakpartijen en is tevens erelid van deze schaakclub.

De heer Dingjan heeft gedurende 20 jaar de collectegelden geteld van de parochie van de H. Lodewijk aan het Steenschuur te Leiden. Ook is hij nog steeds betrokken bij de administratie van de jaarlijkse inschrijving voor de uitdeling van Haring en Wittebrood.

De heer Dingjan is de oudste Dingjan die nog in leven is. Hij geniet een goede gezondheid, zowel van geest als van lichaam. Zijn gehoor laat iets te wensen over en hij gebruikt geen medicijnen. Op 1 mei 1960 kreeg hij een Koninklijke onderscheiding (zilver) in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×