Stedenband Leiden-Juigalpa zoekt vrijwilligers

Voor diverse werkzaamheden zoekt de stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa versterking. Vrijwilligers die zich in willen zetten voor Juigalpa kunnen op directe wijze iets doen aan het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Leiden heeft sinds 1988 een vriendschapsband met de stad Juigalpa in Nicaragua (Centraal Amerika). De band is aangegaan uit sympathie met de doelstellingen van de Sandinistische beweging, die in 1979 het regime van dictator Somoza verdreef. De vrijwilligers van de stichting proberen op allerlei manieren invulling te geven aan deze bijzondere relatie. Dit gebeurt enerzijds door in Leiden zoveel mogelijk organisaties en inwoners actief bij de band te betrekken en anderzijds door het uitvoeren van hulpprojecten in Juigalpa.

De betrokkenheid van Leidse burgers krijgt o.a. gestalte door een jaarlijkse groots opgezette nachtelijke wandeling tussen Leiden en Den Haag, welke stad ook een stedenbandband heeft met Juigalpa. Ook diverse Leidse scholen zijn betrokken bij de stedenband, niet alleen door het laten maken van muurschilderingen door Nicaraguaanse kunstenaars, maar ook door directe hulpverlening aan zusterscholen in Juigalpa. Zo heeft basisschool Woutertje Pieterse al sinds 1992 een band met een school voor speciaal onderwijs en steunt het ROC het beroepsonderwijs in Juigalpa.

De hulpprojecten van de stichting zelf richten zich ook vooral op het onderwijs: bouw en reparatie van lokalen, aanbrengen van verlichting, aanschaf van leermiddelen etc. Hiervoor worden op diverse manieren fondsen geworven.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:
– mevrouw Marga de Rooij-Bakker, voorzitter van de stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa, tel. 071-514 62 77;
– de heer Carel van Ingen, coördinator stedenbanden gemeente Leiden, tel. 071-516 70 29; e-mail: c.van.ingen@leiden.nl.

De stedenband Leiden-Juigalpa is ook met een stand aanwezig op de Vrijwilligersmarkt van 17 september a.s.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×