Koninklijke onderscheiding voor dr. Guido Persijn

Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van Eurotransplant International Foundation is dr. G. Persijn door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook mededirecteur dr. Bernhard Cohen is tot Officier in genoemde orde benoemd. Guido Persijn heeft zijn sporen in de transplantatiewereld verdiend. Hij is een van de pioniers die met prof.dr. J. van Rood aan de basis heeft gestaan van een van de meest succesvolle internationale orgaanuitwisselingsorganisaties ter wereld. Bovendien heeft hij er veel aan bijgedragen de orgaantransplantatie naar het huidige hoge kennis- en kundeniveau te brengen.

Naast het uitermate belangrijke werk binnen de eigen organisatie heeft hij veel werk verzet – en doet dat nog steeds – voor tal van organisaties op aanverwante terreinen. Naast zijn drukke functie heeft de heer Persijn nog kans gezien om meer dan 400 publicaties te verzorgen dan wel daaraan zijn medewerking te verlenen. Daarnaast heeft hij in binnen- en buitenland talloze lezingen verzorgd. Hij is van bijna 50 commissies, raden, verenigingen en stichtingen – waarvan veel buitenlandse – lid of bestuurslid geweest. Het werk van dr. Persijn bij Eurotransplant is van uitermate grote maatschappelijke betekenis geweest.

Lokaal heeft de heer Persijn ook zijn sporen verdiend binnen het bestuur van de 3 October Vereeniging Leiden. Hij maakte 15 jaar deel uit van het bestuur van de vereniging. Binnen het bestuur was hij voorzitter van de evenementencommissie. In deze commissie zocht hij steeds naar vormen om Leidens Ontzet zinvol te herdenken en te vieren.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens een internationaal afscheidssymposium dat vanmiddag werd gehouden in de Hotels van Oranje in Noordwijk. Burgemeester Lenferink reikte de onderscheiding aan Persijn uit, collega-burgemeester mevrouw E.M. Timmers-van Klink reikte de onderscheiding aan dr. B. Cohen uit.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×