Leiden geeft ruim twee ton voor aardbeving

De gemeente Leiden stort een bedrag van € 118.291,- op giro 800800 ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving die Pakistan, India en Afganistan heeft getroffen. Dit is € 1,- per inwoner. Daarnaast verdubbelt de gemeente de opbrengst van activiteiten die door Leidse inwoners, bedrijven, instellingen, scholen en organisaties worden ondernomen om geld op te brengen voor de slachtoffers van de ramp. Ook hiervoor geldt dat het maximaal om € 1,- per inwoner gaat. Bij de aardbeving zijn 3,3 miljoen mensen dakloos geworden. Verder vielen er meer dan 79.000 doden en zijn 60.000 mensen gewond geraakt.

Als u al een inzamelingsactie heeft gehouden of nog gaat initiëren, meldt dan uw project of actie bij Muriel Bosman, gemeentelijk coördinator van de actie voor Pakistan. Zij is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 06-42132299.

U kunt uw actie uiteraard ook aanmelden per mail: m.bosman@leiden.nl of per post opsturen: Gemeente Leiden, tav M. Bosman, afdeling COM/EBK, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.Het aanbod de opbrengsten van acties te verdubbelen geldt vanaf 8 oktober t/m 30 november a.s.

Hoewel het college van burgemeester en wethouders vindt dat het in principe niet de taak van de lokale overheid is om oplossingen te bieden voor de problemen zoals die nu in Pakistan voordoen, is de omvang van deze ramp zodanig dat de stelregel “nood breekt wet” hier zonder meer van toepassing is. Daarom is het college van mening dat de enorme gevolgen die deze aardbeving met zich meebrengt deze bijdrage van de gemeente Leiden rechtvaardigt.

Begin dit jaar deed de gemeente hetzelfde voor de slachtoffers van de tsunami.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×