PvdA wil betere informatievoorziening bij projecten

De Leidse PvdA-fractie dient bij de begrotingsbehandeling op 8 november een motie in waarin gevraagd wordt om betere informatievoorziening aan de inwoners van Leiden over de stand van zaken bij de uitvoering van projecten. Volgens de PvdA leven er over deze projecten tijdens de uitvoering veel vragen bij inwoners, omdat de informatievoorziening nu niet voldoet.

Fractievoorzitter Conny Broeyer zal het College van B&W in een motie verzoeken om minimaal eens per drie maanden in de Stadskrant te publiceren over de stand van zaken bij projecten, waarbij gedacht moet worden aan projecten als het digitaal stadhuis, de Aalmarkt en de Rijn Gouwe Lijn. Ook vraagt de PvdA om meer voortgangsinformatie op de gemeentelijke website.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×