Leidse delegatie naar Remembrance Day in Oxford

Burgemeester Lenferink brengt komend weekeinde een bezoek aan de Leidse zusterstad Oxford in Engeland. Het bezoek vindt plaats in het kader van de jaarlijkse ‘Remembrance Day’, de dag waarop op 11 november 1918 de Wapenstilstand van de eerste Wereldoorlog werd ondertekend. Remembrance Day is in Engeland wat Dodenherdenking (4 mei) in Nederland is. Sinds het aantreden van burgemeester Goekoop in 1980 is het traditie dat de burgemeester van Leiden aanwezig is op deze betekenisvolle dag. Omgekeerd is ook de Lord Mayor van Oxford traditioneel aanwezig bij onze herdenking op 4 mei.

De band tussen Oxford en Leiden bestaat sinds 1946 en is een uitvloeisel van de contacten die er in de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan tussen Nederland en Engeland, toen de Nederlandse regering in Londen zetelde.

Aan de herdenking in Oxford, die dit jaar op zondag 13 november valt, nemen ook bestuursleden van de stichting Stedenband Leiden-Oxford en leden van de vereniging Vrienden van Oxford deel. Voorafgaande aan de herdenking vindt op zaterdagavond 12 november het jaarlijkse diner plaats, waaraan de Leidenaren, de Lord Mayor van Oxford en een grote Oxfordse groep ‘Friends of Leiden’ aan zullen zitten.

Op zaterdag 12 november zal burgemeester Lenferink een onderhoud hebben met enkele Oxfordse ‘councillors’ (raadsleden) ook zal hij een bezoek brengen aan de meldkamer van de Thames Valley Police. De Leidse delegatie zal besprekingen voeren omtrent de activiteiten in het kader van de stedenband, waaronder de viering van het 60-jarig bestaan in 2006.

De eigenlijke verjaardag, 25 maart, wordt op gepaste wijze in Oxford gevierd. Het tegenbezoek van een grote groep inwoners van Oxford aan Leiden vindt rond 15 juli plaats, in verband met de Rembrandtfestiviteiten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×