Behandeling Provinciale begroting ook via internet te volgen

Woensdag 9 november debatteert het “Zuid-Hollands parlement” over de provinciale begroting 2006. Alle politieke partijen van de provincie brengen dan hun plannen en ideeën naar voren. Op 9 november is het mogelijk om het begrotingsdebat van Provinciale Staten via internet te volgen via www.zuid-holland.nl/. Commissaris van de Koningin Jan Franssen, opent de vergadering om 09.30 uur.

De fractievoorzitters van de provinciale politiek hebben een begrotingskrant uitgegeven. Deze krant ligt ter inzage bij de gemeentehuizen en bibliotheken en is ook te downloaden via www.zuid-holland.nl/ (doorklikken naar ‘Provinciale Staten’ en vervolgens naar ‘nieuws’).

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×