PS eisen snelle investering in Kustveiligheid Zuid-Holland

Provinciale Staten dulden absoluut geen uitstel meer voor de noodzakelijke investeringen in kustveiligheid. De fracties van de PvdA, CDA en de VVD dienden bij de begroting een motie in om deze onveilige situatie aan de kaak te stellen. Deze motie is vervolgens met algemene stemmen aangenomen. In Zuid-Holland liggen 4 van de 8 prioritaire zwakke schakels in de Nederlandse kust. De zwakke schakels in de kust zijn Scheveningen, Delflandse kust, Flaauwe werk en Noordwijk.

Het Rijk heeft hier wel geld beschikbaar voor gesteld alleen komt dat pas beschikbaar in een termijn van 2007 tot 2020. De indieners van de motie vinden dat veel te laat. Mocht het ooit misgaan bij één van de zwakke schakels dan is de schade onvoorstelbaar groot. Zuid-Holland wil de veiligheid op peil houden. De werkzaamheden aan de prioritaire zwakke schakels moeten zodra de planstudies gereed zijn worden uitgevoerd.

Provinciale Staten steunen Gedeputeerde Staten in haar pogingen het Rijk zover te krijgen dat er eerder geld beschikbaar gesteld wordt. Zij vragen Gedeputeerde Staten de aangenomen motie ter kennis te brengen aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×