"RijnGouweLijn kan veilig door binnenstad Leiden"

De RijnGouweLijn kan veilig worden aangelegd door de binnenstad van Leiden. Dit concludeert de Veiligheidsadviescommissie in een gisteren gepresenteerd rapport. Drie plekken uit het schetsontwerp van het traject van de lightrail moeten volgens de commissie nog nader worden bekeken. Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven en de Leidse wethouder Ruud Hessing kregen het rapport overhandigd door de voorzitter van de Veiligheids-adviescommissie prof. dr. Andrew Hale.

De commissie stelt in haar advies dat de geplande tracégedeelten over de Lammenschansweg, de Steenstraat, en de bocht Kort Rapenburg-Breestraat extra aandacht behoeven om veilig ontworpen te worden, maar dat dit zeker mogelijk is. De stuurgroep van het project RijnGouweLijn, onder voorzitterschap van gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven, had de commissie gevraagd de veiligheid van het schetsontwerp van de lijn door Leiden te toetsen.

Prof. dr. Andrew Hale, voorzitter van de commissie en tevens hoogleraar veiligheidskunde van de TU Delft, stelt in de aanbiedingsbrief bij het rapport: ‘Deze stap is er alleen één in een lopend proces, dat nooit af is. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp en bij het bouwen en exploiteren van de lijn moet veiligheid een hoofddoelstelling blijven.’De commissie blijft graag in de vervolgstappen van het ontwerp de veiligheid toetsen.Het veiligheidsadvies is geschreven door een groep van elf experts op het gebied van veiligheid. Zij zitten op persoonlijke titel in de commissie. Zij zijn werkzaam bij de TU Delft, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), 3VO, de gemeente Amsterdam, de openbaarvervoerbedrijven van Rotterdam (RET) en Den Haag (HTM) en Ligtermoet en partners.

Het complete rapport van de veiligheidsadviescommissie is te downloaden via www.rijngouwelijn.nl.

Advertentie

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×