Delegatie Buffalo City bezoekt Leiden

Vanaf donderdag tot en met vrijdag 2 december brengt een delegatie uit de Leidse zusterstad Buffalo City (Zuid-Afrika) een bezoek aan de Sleutelstad in het kader van het project Watermanagement. De delegatie bestaat uit de wethouder Veiligheid en ingenieurs die allen betrokken zijn bij de beheersing van het water in Buffalo City. De delegatie oriënteert zich in Leiden en in de rest van Nederland op de thema’s overstroming, wetgeving en verordeningen.

De delegatie brengt werkbezoeken aan verschillende gemeenten en organisaties die zich bezig houden met de beheersing van het water, zoals de gemeente Arnhem met een uniek regenwateropvangproject en het Waterschap Roer en Overmaas dat in Sittard een crisiscentrum kan inrichten als de Maas dreigt te overstromen. Uiteraard wordt ook een bezoek aan de Deltawerken gebracht.

In de Leidse regio bezoeken zij de waterzuivering in Leiden Noord, het Gemaal in Katwijk en zal de dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden een presentatie houden over o.a. het rioleringsstelsel en het waterbeheer in Leiden.

Buffalo City heeft in 2002 te maken gehad met een grote watersnoodramp. Als gevolg van zeer hevige regenval vond er een overstroming plaats, die enorme schade aanrichtte. Hutten spoelden weg en in korte tijd raakten meer dan 4000 mensen dakloos. De meesten bezaten niet meer dan de kleren die zij op het moment van de overstroming aan hadden.

Een groep Leidenaars zette met steun van het Platform Zuidelijk Afrika en de stichting Stedenband Leiden een hulpactie voor de zusterstad op touw. Het werd een groot succes. Via giften van particulieren, bedrijven en instellingen en verdubbeling door de gemeente werd in een paar maanden ruim € 40.000 ingezameld.

Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is de gemeente Leiden momenteel betrokken bij een groot project in Duncan Village met als doel overstromingen als gevolg van hevige regenval te voorkomen. De bedoeling is dat het project in 2008 voltooid is.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×