Hulpverlening bij rampen eenduidig georganiseerd

De Veiligheidsregio Hollands Midden krijgt steeds meer vorm. In de Veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en de 31 gemeenten in Hollands Midden samen bij de voorbereiding op en hulpverlening in crisissituaties. Donderdag worden twee belangrijke overeenkomsten gesloten, om de gezamenlijke hulpverlening efficiënt, krachtig en professioneel te organiseren. Dit moet leiden tot een verbetering van de veiligheid van de burger in Hollands Midden.

Vanaf 1 juli 2006 moeten er in Nederland 25 Veiligheidsregio’s zijn gevormd. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties heeft de basiseisen geformuleerd waaraan de regio’s moeten voldoen. In Hollands Midden is al in 2005 gestart met de vorming van deze regio. Dat heeft inmiddels al geresulteerd in een Gemeenschappelijke Meldkamer, waar meldingen worden verwerkt voor ambulance, brandweer en politie. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor intensievere samenwerking. Donderdag worden hiervoor twee overeenkomsten gesloten.

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×