Leiden heeft laagste woonlasten

De gemeente Leiden heft van haar bewoners de laagste belastingen van de 35 grote steden van Nederland. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2006 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Een Leids huishouden betaalt in 2006 gemiddeld € 432. Dit is € 125 lager dan het gemiddelde van deze 35 steden. Ter vergelijking: in Heerlen – de duurste stad van Nederland – moet € 664 afgerekend worden. Het totaalbedrag van € 432 is opgebouwd uit € 348 onroerende zaakbelasting (OZB) en € 84 voor rioolrecht.

Overigens is in al deze steden sprake van een daling van de woonlasten als gevolg van de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen. In Leiden is dit voordeel per huishouden gemiddeld € 250. Voor zowel de OZB-aanslag als het voordeel geldt dat het exacte bedrag afhankelijk is van de waarde van de woning.

De gunstige score van Leiden steekt schril af tegen de nog wel eens gehoorde opvatting dat Leiden een dure gemeente zou zijn. Dit beeld stamt nog uit de jaren negentig toen Leiden zich inderdaad tot de duurste gemeenten van Nederland mocht rekenen. “Door jaren van strakke budgetdiscipline en beperkte lastenontwikkeling is Leiden nu dus de voordeligste van alle grote steden geworden,” aldus wethouder Van der Sande (VVD) van Financiën.

In het COELO-rapport worden naast de woonlasten nog andere tarieven vergeleken. Bij de niet-woningen (bedrijven en instellingen) is de OZB voor gebruikers niet afgeschaft en betaalt men in Leiden in 2006 vrijwel hetzelfde als in 2005. De tariefsstijging is met 0,5% gelijk aan de inflatie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×