Onderzoek naar gezamenlijk aanbod cultuuronderwijs

De besturen en directies van de Muziekschool Leiden e.o., Volksuniversiteit K&O en het Leidse Volkshuis hebben het voornemen om samen een nieuw concept te ontwikkelen betreffende cultuuronderwijs in Leiden. Het is de bedoeling om te komen tot een compleet en aansprekend programma-aanbod op het gebied van kunst, cultuur, welzijn, creatieve vaardigheden, algemene kennis, techniek en verwante disciplines, speciaal gericht op de Leidse situatie.

Eind 2004 besloot het college van B&W in opdracht van de gemeenteraad de mogelijkheden van een fusie tussen het Leidse Volkshuis, Volksuniversiteit K & O en de Muziekschool Leiden e.o te onderzoeken. De bedoeling was dat door samenvoeging van deze organisaties overlapping zou worden vermeden en dat kostenbesparend gewerkt zou kunnen worden. Dit heeft geleid tot het verzoek van wethouders Hessing en Buijng aan de besturen en directies van de Muziekschool Leiden e.o., Volksuniversiteit K & O en het Leidse Volkshuis om gezamenlijk te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een nieuw concept te ontwikkelen voor de cursale cultuur- en kenniseducatie in Leiden. De organisaties hebben hier vorige week donderdag positief op gereageerd en gaan nu aan de slag met deze opdracht.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×