Anoniem solliciteren bij gemeente Leiden

Als het aan GroenLinks en de Pvda ligt, kan er binnenkort anoniem gesolliciteerd worden bij de gemeente Leiden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkgevers discrimineren op basis van de naam van een sollicitant. Door deze weg te laten, verwacht de Pvda dat sollicitatieprocedures eerlijker worden. In Nijmegen is deze manier van solliciteren al ingevoerd. Die gemeente gaat naam, geboorteplaats en geboorteland in sollicitatiebrieven onherkenbaar maken. De gemeente hoopt met geanonimiseerd solliciteren discriminatie van allochtonen bij de eigen dienst tegen te gaan.

Jaap Drooglever, lid van de programmacommissie van GroenLinks, noemt anoniem solliciteren een heel eerlijk middel om allochtonen meer kans te geven bij werkgevers. “Als de namen Achmed, Mohammed of Minount van de sollicitatieformulieren verdwijnen, worden mensen geselecteerd op hun CV en hun brief. Bij een eventueel gesprek kunnen ze gewoon laten zien wie ze zijn. Nu worden allochtonen te vaak op basis van hun naam, simpelweg ongeschikt bevonden onder het mom van ‘die spreken toch geen goed Nederlands’,” aldus Drooglever.

Drooglever vindt dat wat Nijmegen kan, ook in Leiden kan: “Anoniem solliciteren bij de gemeente kan zo worden ingevoerd. Maar we kunnen er ook voor pleiten bij MKB, LWO en dergelijke. Al was het maar zodat daar een begin wordt gemaakt met anoniem solliciteren op stages. Want als allochtoon is er bijna geen stageplek te krijgen”.

De PvdA wil dat Leiden minimaal een half jaar lang de helft van de sollicitaties anoniem maakt. “Door te vergelijken wie uiteindelijk aangenomen wordt met en zonder anoniem solliciteren moet duidelijk worden of anoniem solliciteren nodig is om vooroordelen buiten spel te zetten,” zegt raadslid Roelof van Laar. “We streven als Leiden nog steeds naar een divers samengesteld ambtenarenapparaat. Tot nu toe lukt dat nog onvoldoende. We hopen dat deze proef bij kan dragen aan een beter resultaat.”

Dat werkgevers discrimineren is uitgebreid onderzocht. Zo geeft een kwart van de werkgevers aan liever geen allochtonen aan te willen nemen. De helft van de ondernemers huurt liever werknemers uit Oost-Europa in dan niet-westerse allochtonen. Ruim een derde van de allochtonen geeft aan dat ze te maken hebben gehad met discriminatie tijdens sollicitaties. Roelof van Laar: “Daarbij heeft iedereen zijn eigen vooroordelen, maar die mogen tijdens sollicitaties geen rol mogen spelen. Door nu een proef te doen moet duidelijk worden of de gemeente ook discrimineert bij het aannemen van nieuw personeel. Wij verwachten dat sollicitatieprocedures hierdoor eerlijker worden.”

Eind februari neemt de gemeenteraad een besluit over het anoniem solliciteren.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×