Met een tent midden op de Haarlemmerstraat hebben drie CDA-studentkandidaten zaterdag aandacht gevraagd voor het tekort aan studentenkamers in Leiden. (Foto: PR).

CDA in actie voor meer studentenkamers

Met een tent midden op de Haarlemmerstraat hebben drie CDA-studentkandidaten zaterdag aandacht gevraagd voor het tekort aan studentenkamers in Leiden. De actie was een onderdeel van een landelijke actiedag van het CDJA, de jongeren van het CDA. Leiden kampt al jaren met een tekort aan woonruimte voor studenten en starters. “PvdA-wethouder Hillebrand beloofde aan het begin van deze collegeperiode het probleem op te lossen door 1700 extra kamers te realiseren. Die belofte is niet nagekomen. Er zijn maar 700 nieuwe kamers gerealiseerd en daarvan is ook nog een groot gedeelte tijdelijk”, aldus kandidaat-gemeenteraadslid Joost Bleijie.

In een discussie voor de NCRV-radio zei wethouder Hillebrand afgelopen vrijdag dat zijn belofte uit 2002 pas in 2008 kan worden ingelost. “Studenten hebben niets aan loze beloften en papieren plannen. Ook in het nieuwe verkiezingsprogramma belooft de PvdA weer 1400 extra woningen. Met de 1000 eerder toegezegde kamers komt het totaal op 2400 voor de komende vier jaar. Dat is niet reeël. Dat is luchtfietserij”, aldus Bleijie.

Volgens Bleijie wordt het probleem deels veroorzaakt door studenten die na hun studie nog in een studentenkamer blijven wonen: “De doorstroming op de Leidse woningmarkt is te laag. Mensen blijven zitten, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden die past bij hun persoonlijke leefsituatie. Ook het tempo van de woningbouw ligt veel te laag. We praten nog steeds over dezelfde plannen als vier jaar geleden, zoals de Leeuwenhoek en de Meelfabriek”.

Bleijie: “Inmiddels is een hele generatie studenten al weer afgestudeerd en zijn we nog geen steek verder. Het lage tempo wordt mede veroorzaakt door de trage totstandkoming van bestemmingsplannen. Daar kunnen studenten en starters niet op wachten en daar schiet PvdA-wethouder Hillebrand duidelijk te kort”.

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen wil het CDA dat de knelpunten snel in kaart worden gebracht. “Door gerichte nieuwbouw kan de doorstroom weer opgang komen. Dan komen er vanzelf meer studentenkamers vrij,” verwacht Bleijie. Concrete mogelijkheden voor studentenwoningen ziet hij bij het Haagwegterrein. “In combinatie met de door ons gewenste parkeergarage kun je daar volop studentenkamers realiseren. Het CDA zal daarvoor een eigen plan presenteren”.

Bleijie wil ook dat de gemeente studentenorganisaties betrekt bij de aanpak van het probleem. “Navraag leert dat studentenorganisaties die willen meewerken aan een oplossing voor het probleem wel op de deur van de gemeente kunnen kloppen, maar dat er niet open gedaan wordt. Deze organisaties kunnen echter door hun praktische kennis van de problemen van onschatbare waarde zijn voor de gemeente. Ook als het gaat om studentenhuisvesting”.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×