PvdA wil doorstart welzijnsactiviteiten zonder LWO

De PvdA zal dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel indienen om fietslessen voor allochtone vrouwen, zomer 55plus en twee welzijnsactiviteiten voor ouderen in Zuid-West en Tuinstadwijk een doorstart te geven. De PvdA legt zich niet neer bij het feit dat bij het afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst met de LWO deze succesvolle projecten afgestoten worden. De PvdA heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de LWO, maar ook met een aantal organisaties die deze activiteiten op een vergelijkbare manier uit kunnen voeren, met een veel lager budget.

Hilde Jansen, woordvoerder zorg en welzijn van de PvdA: “De LWO vroeg zeventigduizend euro voor deze activiteiten, dat was veel te veel. Nu blijken anderen dezelfde activiteiten voor nog geen twintigduizend euro aan te kunnen bieden. Dat is natuurlijk fantastisch en hiermee komt bovendien de wijkgerichte samenhang tussen wonen, zorg en welzijn goed tot zijn recht. We hopen dat ook andere partijen positief tegenover ons voorstel staan.”

Jansen heeft bijvoorbeeld gesproken met Libertas Leiden, een organisatie van vijf zorginstellingen in Leiden. Libertas Leiden wil graag meer doen dan alleen huisvesting en zorg aanbieden en wil het project voor ouderen in Zuid West graag ondersteunen. Bovendien zijn zij in staat om in de zomermaanden in vier Leidse wijken vier weken lang welzijnsactiviteiten aan te bieden voor ouderen.

Daarnaast heeft Hilde Jansen contact gehad met het Gezinscentrum in de Slaaghwijk. Jansen: “Het Gezinscentrum wil dolgraag de fietslessen aan allochtone vrouwen organiseren en kunnen dat voor veel minder geld dan de LWO, omdat zij met een groot aantal vrijwilligers werken. Bovendien is de behoefte van allochtone vrouwen om te leren fietsen in de Slaaghwijk groot. De tweeduizend euro die het Gezinscentrum nodig denkt te hebben voor organisatiekosten en onkostenvergoeding voor vrijwilligers staat in schril contrast met de vierentwintigduizend euro die de LWO jaarlijks vraagt voor uitvoering van diezelfde activiteit.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×