Ernstige mishandelingen en aanranding bij Minerva

In zes maanden hebben zich bij de studentenvereniging Minerva vier gewelddadige incidenten voorgedaan, waarbij leden ernstig zijn mishandeld. Ook is een intern onderzoek gestart naar een mogelijke aanranding van een 18-jarige scholiere. “Het loopt echt uit de hand. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik begin me te schamen dat ik lid van Minerva ben. Als ik door de Breestraat rijd en ik kom langs de sociëteit, dan fiets ik hard door,” zegt een Minervaan anoniem in de studentenkrant Mare: “Dan hang ik.”

De afgelopen zes maanden hebben zich vijf gewelddadige incidenten bij de studentenvereniging voorgedaan. Viermaal was er sprake van ernstige mishandeling. Twee Minervanen, onder wie een oud-bestuurslid, worden verdacht van aanranding van een 18-jarige scholiere.

“De Bestuursgang heeft een ledenvergadering gepland op woensdag 15 maart”, schrijft voorzitter Thijs Cohen Tervaert in een nieuwsbrief die op 28 februari per e-mail aan alle leden is verzonden. “Op de agenda staat onder andere het geweld zoals dit zich gemanifesteerd heeft het afgelopen half jaar en hoe wij dit geweld een halt toe willen roepen.”

Het is uitzonderlijk dat corpsleden over incidenten op de eigen vereniging praten. Vijf leden doen het dit keer wel omdat ze ‘zeer bezorgd zijn’ en het ‘schandalig’ vinden wat er is gebeurd. “Het gaat om buitensporig geweld”, zegt een lid. “Het loopt echt uit de hand”, vindt een ander. “Een groot deel van de 1400 leden keurt dit af”, zeggen ze. “Er is een grens overtreden.” Daarom moet ‘het bestuur keihard straffen’. Alle vijf willen ze er onder één voorwaarde over vertellen in de Mare: anoniem. Alleen dan ze zijn bereid onafhankelijk van elkaar de incidenten te beschrijven.

Het begon in september. Een studente wilde na een muziekrepetitie de sociëteit verlaten, toen een jaarclub van feestvierende jongerejaars de doorgang blokkeerde. Het meisje werd tegen de muur gezet en haar bril werd afgepakt. Een jongen die het voor haar wilde opnemen werd door de jaarclub een eetzaal ingesleurd en in elkaar geslagen.

De gehele jaarclub werd door de interne rechtspraak van de vereniging – het ‘College van rechtspraak’ – voor 20 dagen geschorst. Omgerekend naar zogeheten ‘tentdagen’ komt dat neer op vijf weken schorsing, zeggen de leden en dat is ‘een veel te lichte straf’. ‘Bovendien zijn de individuele daders, die echt hard hebben geslagen en geschopt niet zwaarder gestraft.’

In de nacht van 28 september stormden twee Minervanen (met twee broers van een lid) uit de sociëteitsdiscotheek HiFi en vielen een appartement in de Breestraat binnen. Daar werden de bewoner en een andere Minervaan ernstig mishandeld. Er werd ook een meisje geslagen. De politie arresteerde aanvankelijk acht verdachten; uiteindelijk belandden alleen de vier daders in de cel. ‘Een van hen is de volgende dag heengezonden, de overige zijn op 30 september vrijgelaten’, bevestigt een politiewoordvoerder. Twee slachtoffers hebben volgens haar aangifte gedaan. Het College van rechtspraak veroordeelde de daders op basis van ‘schending van de uitwendige eer’. De duur van de schorsing is onbekend.

In oktober werd tijdens ‘een zaalavond’ een lid met een glas achter op het hoofd geslagen. “Dat gebeurde bewust met een Duralex-glas”, zegt een getuige. “Daardoor komt het heel hard aan. Een bierglas breekt namelijk meteen.” In dit geval brak ook het Duralex-glas. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een zware hersenschudding werd geconstateerd. De dader is door het college van Rechtspraak voor 85 dagen geschorst. Bij de politie is op 11 oktober op het bureau ‘melding gemaakt’ van het incident. De woordvoerder: “Maar er is geen aangifte gedaan.” Volgens de leden is de dader ‘tot inkeer gekomen’. Hij heeft het slachtoffer een ‘uitgebreide excuusbrief’ geschreven en schadevergoeding betaald.

In de nacht van 4 januari heeft een bestuurslid – ‘tevens huisgenoot van de vorige dader’ – ‘excessief geweld’ gebruikt. Normaal mag het bestuur tijdens ‘het zaalleven’ met de platte hand ‘corrigerende tikken’ uitdelen, maar in dit geval kreeg een jongen vuistslagen en trappen. Het slachtoffer liep drie gekneusde ribben op. Het bestuurslid is een week op non-actief gesteld. Bij de politie werd geen aangifte gedaan. Het College van Rechtspraak beraadt zich nog op de straf. “Vooral bestuursleden zouden toch moeten weten hoe het hoort”, aldus een van de bronnen.

Toch is ook bij het laatste incident een oud-bestuurslid betrokken. Tijdens een scholierenfeest zou een 18-jarige scholiere door hem en een ander lid zijn meegenomen naar de wijnkelder van de sociëteit en daar zijn aangerand. De persoon die het meisje voor het feest had uitgenodigd ging haar samen met de voorzitter zoeken en trof haar volgens de leden ‘totaal overstuur’ aan. Er is geen aangifte gedaan bij de politie, maar de zaak wordt wel door de interne rechtspraak onderzocht.

Verenigingsvoorzitter Thijs Cohen Tervaert bevestigt dat de incidenten hebben plaatsgevonden, maar wil er vanwege privacyredenen niet verder op ingaan. Alleen over de aanranding zegt hij: “Het is voorbarig in zo’n delicate zaak conclusies te trekken.”

Cohen Tervaert: “We betreuren de incidenten ten zeerste. Het gaat om een groep individuen die de goede naam van de vereniging heeft aangetast. Wij als bestuur voeren een beleid dat er op gericht is dergelijke incidenten te voorkomen. We reageren daar scherp op. Het College van rechtspraak is een onafhankelijk orgaan dat de zaken grondig onderzoekt en zware straffen oplegt.”

Daar zijn de leden het niet mee eens. Zij vinden de straffen ‘veel te mild’. Een van hen: “Het bestuur treedt te zwak op. Als het puntje bij het paaltje komt, durven ze niet en proberen ze alles in de doofpot te stoppen.”

Cohen Tervaert: “Van een doofpotbeleid is absoluut geen sprake. De leden zijn op de hoogte van wat er gaande is en bij de rechtspraak ligt. Er is een duidelijke communicatie vanuit de rechtspraak naar de leden. Strafmaten staan beschreven in onze wet en om beter op zaken van dit formaat in te kunnen spelen zijn wij bezig met het aanpassen van de wet”. “Hoe dat precies gaat gebeuren”, zegt Cohen Tervaert, “zal onder andere blijken tijdens de ledenvergadering”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×