Nieuwe wijkvereniging binnenstad

Ook het oostlijke deel van de Leidse binnenstad heeft nu een eigen wijkvereniging, “Tussen De Rijnen”. Doordat de gemeente veel wijkinspraak regelt via de districtraden is het noodzakelijk dat bewoners die mee willen praten zicht organiseren. In het oostelijk deel van de binnenstad was nog geen wijkvereniging actief, vandaar dat op 15 februari van dit jaar een aantal bewoners uit dit gebied op initiatief van het LWO samen zijn gekomen om de wijkvereniging Pacras-Oost nieuw leven in te blazen met een gebiedsuitbreiding, nieuwe leden en een nieuw bestuur. De vereniging bestond al, maar had geen leden.

Bij vernieuwing en uitbreiding hoort ook een nieuwe naam: “Tussen de Rijnen”. Er is inmiddels al een website waar meer informatie te vinden is. Op woensdag 19 april om 19:30 zal de eerste ledenvergadering plaats vinden in buurthuis de Pancrat aan de Middelstegracht. Omdat er nog geen leden zijn kan iedereen die op deze avond komt gelijk lid worden. De leden kunnen op deze avond een bestuur kiezen. Alle buurtbewoners worden opgeroepen om op deze vergadering aanwezig te zijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×