GroenLinks wil opheldering subsidie WFIA

De fractie van GroenLinks heeft het college van B&W vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de media dat het lobbybureau West-Holland Foreign Agency (WFIA) valse informatie zou hebben verstrekt over buitenlandse bedrijven. Uit een onderzoek zou zijn gebleken dat door het WFIA het aantal werknemers van internationale bedrijven in deze regio stelselmatig is opgekrikt. Ook blijken bedrijven die in jaarverslagen worden vermeld niet te bestaan en krijgen Nederlandse bedrijven het stempel ‘buitenlands’ aangemeten.

GroenLinks wil o.a. van het college weten of men op de hoogte is van de berichtgeving in de media over de WFIA en of men van plan is de positie van Leiden als subsidiegever nader te bepalen. Bovendien wil GL weten of het college de intentie had om de subsidie te verhogen en bereidt is de besluitvorming hierover op te schorten. Leiden geeft per jaar een subsidie van 11.200,- euro en heeft een medewerker gedetacheerd bij het WFIA.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×