Nachtwandeling Leiden - Den Haag

In de nacht van 24 op 25 mei voorafgaande aan Hemelvaartsdag wordt een wandeltocht gehouden tussen Leiden en Den Haag. Het is de negende keer dat de wandeltocht georganiseerd wordt, jaarlijks nemen er zo’n 800 wandelaars deel aan de tocht, die inmiddels bekend staat als ‘De Nacht van Juigalpa’. Leiden en Denhaag hebben een stedenband met de stad Juigalpa in Nicaragua. Dit jaar wordt de tocht gelopen onder het motto ‘Rond de wereld in één Nacht’, de organisatie is in handen van COS Haaglanden & West Holland. Onderweg vinden diverse informatieve en culturele activiteiten plaats rondom het thema Internationale Samenwerking.

Dit jaar is het voor jongere wandelaars mogelijk om kortere afstanden te lopen van 10 en 15 kilometer. De originele wandeling is ruim 20 km lang en gaat door polders, parken en bos. Deelname bij voorinschrijving bedraagt EUR 8,50 (op de avond EUR 10,–). Jongeren en studenten betalen bij voorinschrijving EUR 6,–(op de avond EUR 8,–). Bij voorinschrijving dient het bedrag uiterlijk 17 mei te zijn bijgeschreven op giro 139191 t.n.v. COS Haaglanden & West Holland, Den Haag. Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.coshaaglanden.nl .

Voor meer informatie kan men bellen met Jeroen van Es en Jan Martijn Knip, telefoon: 070-3456154

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×