Archeologen vinden resten Romeinse weg

Archeologen van de gemeente hebben tijdens opgravingswerkzaamheden in de wijk Roomburg resten gevonden van een Romeinse weg. De vondsten dateren globaal uit de 2e eeuw na Chr. De resten zijn opgegraven in de grond van de bocht van de Hoge Rijndijk en de Willem van der Madeweg. Pas als de vondsten zijn schoongemaakt kan onderzoek van het hout, de exacte datering aan het licht brengen. De archeologen hebben een deel van de fundering van de weg blootgelegd, die bestond uit grote houte palen. Hierop zat een laag klei van 40 centimeter met daarin grote brokken steen. In de klei was afval uit de Romijnse tijd (circa 50-270 na Chr.) terecht gekomen.

In 2003 was al een stuk van de weg ontdekt, maar intensief onderzoek was toen nog niet mogelijk omdat een gasleiding over het terrein liep en opgravingen daar niet waren toegestaan. De afgelopen jaren is echter veel archeologisch onderzoek gedaan in Roomburg, waarbij ook resten van een Romeins castellum (legerkamp) zijn aangetroffen. Ook zijn delen gevonden van een vlakbij het castellum gelegen burgernederzetting en delen van het kanaal van Corbulo.

Het castellum was onderdeel van de verdedigingslinie van het Romeinse Rijk waarvan de grens langs de Oude Rijn liep. De forten langs de Oude Rijn waren met elkaar verbonden door een weg, bekend als de limesweg. In Leiden is de limes nog niet eerder opgegraven, waardoor het niet bekend is waar hij precies heeft gelopen. Wel is bekend dat de weg door de poorten van het castellum liep.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×