Milieuvergunningen in Leiden online

Vanaf vandaag is via internet te zien aan welke afspraken bedrijven in de gemeente Leiden zich moeten houden als het gaat om de milieuwetgeving. Wethouder van milieu John Steegh presenteerde gisteren de applicatie “Mijn Leefomgeving” op de website van de Milieudienst West-Holland. Via een kaart van de regio is te zien waar zich bedrijven bevinden die vergunning- en/of meldingplichtig zijn voor de Wet milieubeheer. Er kan bovendien gezocht worden op straat of postcode en men kan inzoomen op de kaart. Op de website is ook algemene informatie te vinden over het bedrijf en de frequentie van uitgevoerde controles. Er zijn ook bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, deze bedrijven brengen risico’s voor de leefomgeving met zich mee. Om inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s gaat daarom op 30 juni a.s. de risicokaart Zuid-Holland on line. Met deze kaart kunnen inwoners inzoomen op locaties in de eigen leef-, woon-, of werkomgeving. 

Na de vuurwerkramp in Enschede in 2000 bleek dat de meeste inwoners zich niet bewust waren van het bestaan van de vuurwerkfabriek in hun wijk. Daardoor wisten zij niet goed hoe zij moesten reageren toen er brand uitbrak. In Nederland bestond geen totaaloverzicht van de aanwezigheid van risico’s. De overheid besloot na de vuurwerkramp dat dit overzicht er moest komen. De wet Rampen en Zware Ongevallen verplicht gemeenten om hun burgers over risico’s en de mogelijke gevolgen te informeren.

Op de risicokaart zijn sommige gegevens nog niet helemaal volledig ingevoerd, zoals de transportroutes. Ook verandert de kaart regelmatig, bijvoorbeeld doordat bedrijven verhuizen, of omdat er nieuwe bijkomen.

De provincie heeft voor vragen over locaties op de risicokaart een helpdesk geopend: 070-441 83 00 of risicokaart@pzh.nl .

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×