Afspraken Leids referendum ondertekend

Gisteravond hebben gedeputeerde Martin Huls van de provincie en wehouder John Steegh van de gemeente Leiden hun handtekening gezet onder de interim-overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over het Leidse referendum. Hierin staat het tracé voor de RijnGouwelijn centraal. Het referendum zal plaatsvinden op 7 maart volgend jaar, gelijk met de Statenverkiezingen. Het referendum gaat in eerst instantie over de keuze tussen het uitgewerkte tracé door de binnenstad en één alternatief tracé ‘Buitenom’. Het Buitenomtracé loopt zoveel mogelijk over bestaand spoor van station Leiden Lammenschans tot Leiden Centraal.

Voorafgaand aan het referendum beoordeelt de provincie, als opdrachtgever voor het openbaar vervoer, of de exploitatie van het Buitenomtracé aanvaardbaar is. Ook worden de investerings-en beheerkosten van het alternatieve tracé dan in kaart gebracht. Een eventuele tracéwijziging mag niet leiden tot een hogere financiële bijdrage van de overige gemeenten.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×