Handtekeningenactie Europees Burgerinitiatief

Komende zaterdagmorgen zamelen vrijwilligers op het Stadhuisplein van 10.00 tot 11.00 uur handtekeningen in voor invoering van het Europees Burgerinitiatief. Burgers kunnen daarmee onderwerpen als milieu, de toetreding van nieuwe lidstaten of de Europese begroting, direct op de EU-agenda zetten. De EU moet die onderwerpen dan volwaardig behandelen en beantwoorden. De actie is onderdeel van de lancering van een landelijke campagne door een tiental maatschappelijke organisaties onder aanvoering van het Referendum Platform.

In het najaar zullen in vele Europese lidstaten handtekeningen worden ingezameld van voorstanders van een Europees Burgerinitiatief. Het doel is om de Europese Unie te dwingen tot het maken van een wetgeving voor het recht op een Europees Burgerinitiatief. In de loop van het volgend jaar zullen de handtekeningen worden aangeboden aan het Europees Parlement en de Europese Commissie. Nederland gaat als eerste van start met het inzamelen van handtekeningen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×