D66 en SP oneens met kostenraming ontwerp RijnGouwelijn

De SP en D66 vinden dat er nog een hoop onzekerheden kleven aan de RijnGouwelijn, zij kwamen tot deze conclusie na afloop van het debat gisteren in de Provinciale Staten. Beide fracties vinden dat er vooral op financieel gebied een aantal zaken niet duidelijk zijn, bovendien zijn de risico’s te groot volgens beide partijen. Statenlid van der Nat (SP): “Het is niet verstandig om op dit moment meer geld in de Rijn-Gouwelijn te pompen. Het rijk geeft geen geld voor het westelijk deel van het traject en de financiële risico’s zijn nog steeds ruim 58 miljoen euro. Gedeputeerde Staten zijn er niet in geslaagd het financiële risico fors terug te dringen.” Volgens de SP bestaat er ook grote twijfel over de door de stuurgroep RijnGouwlijn al te gunstige voorspelde reizigersaantallen.

Verder vindt Elske Schreuder van D66 dat de kosten voor dit ene project een onevenredig groot deel van het budget opslokt. Dit budget is voor infrastructuur, openbaar vervoer, fietspaden en voor veilige milieuverantwoorde mobiliteit in de hele provincie en moet evenredig verdeeld worden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×