Leidens onderwijsachterstandbeleid voortgezet

Morgen wordt in Bibliotheek het Spoortje aan de Bernhardkade het Leidse onderwijsachterstandbeleid ‘Doorzetten en vasthouden’ondertekend. Alle organisaties die een bijdrage gaan leveren zijn uitgenodigd om tussen 15.30 uur en 17.30 uur de ondertekening bij te wonen. Namens de gemeente tekent wethouder Gerda van den Berg: “In Leiden bestaat de goede traditie om samen te werken aan het onderwijsachterstandbeleid. Die traditie zetten we voort, ook al zijn we niet meer wettelijk verplicht samen te werken. Daar ben ik alle partijen dankbaar voor.” Het doel van het onderwijsachterstandbeleid is het creëren van gelijke kansen voor kinderen. Kinderen van laagopgeleide Nederlands sprekende ouders hebben bij het verlaten van de basisschool een gemiddelde achterstand van een jaar ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Voor kinderen van allochtone ouders kan deze achterstand oplopen tot twee jaar. Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doel om deze achterstand te voorkomen en te bestrijden. Kinderen en ouderes uit Leiden kunnen de komende jaren profiteren van een aantal zorgvuldig uitgezochte programma’s en projecten. Variërend van taalprogramma’s in de Peuterspeelzaal op school of thuis tot aan ontmoetingsgroepen voor moeders die willen leren hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij het volgen van onderwijs.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×