Hoge kosten leiden tot vertraging renovatie Stadsgehoorzaal

Op 13 september heeft de aanbesteding voor de uitbreiding en renovatie van de Stadsgehoorzaal plaatsgevonden. Daarbij bleek dat de prijzen van de aannemers ruim boven het beschikbare budget liggen. Hierdoor kan niet gestart worden met de voorgenomen bouw. Oorzaak van de overschrijding is volgens de gemeente de toename van het werk van aannemers van de afgelopen tijd. Door deze druk zijn de prijzen fors gestegen.

Het budget voor de uitbreiding en renovatie en het programma van eisen zijn in de huidige marktsituatie niet met elkaar in evenwicht. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft nu besloten om verschillende scenario’s op haalbaarheid te onderzoeken. Dit onderzoek zal naar verwachting ruim twee maanden in beslag nemen. Vervolgens zullen de resultaten worden vergeleken en zal een keuze gemaakt worden in het te volgen traject. Afhankelijk daarvan kan ook een inschatting van de vertraging worden gemaakt.

Vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek wordt nu al gezamenlijk met de B.V. Stadsgehoorzaal & De Waag bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de bestaande Stadsgehoorzaal zo snel mogelijk weer te openen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×