Lagere fijn stof concentraties in Zuid-Holland

De concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2)in de provincie Zuid-Holland zijn gedaald maar voldoen echter nog niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse rapportage voor de luchtkwaliteit in 2005. Veel bouwprojecten zijn door het niet voldoen aan de normen door de Raad van State stilgelegd. Met de Wet Luchtkwaliteit, die deze week in de Tweede Kamer is behandeld, kunnen die bouwprojecten doorgaan, zij het onder de voorwaarde dat de EU Nederland uitstel geeft voor het halen van de luchtkwaliteitsnormen. De Tweede Kamer is kritisch tegenover het wetsvoorstel, maar de meeste partijen ondersteunen het.

De grote gemeenten in de provincie geven in hun luchtkwaliteitrapportages aan dat zij verwachten dat zij ondanks de inzet van lokale maatregelen, tenminste tot 2010 nog te maken zullen hebben met hardnekkige overschrijdingen van de norm voor stikstofdioxide. Deze overschrijdingen vinden vooral plaats op lokale wegen en kunnen alleen met aanvullend beleid van het Rijk of Europa worden opgelost.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×