Voortbestaan Leidse schooltuinen gered

Door een extra bijdrage van 60.000 euro voor Natuur en Milieueducatie die opgenomen is in de programmabegroting 2007 van het College van B & W zijn de schooltuinen voorlopig weer even gered. De bezuinigingen waarvoor de Vereniging Leidse Schooltuinen zich vorig jaar gesteld zag worden daarmee teruggedraaid en daar is de vereniging uiterst tevreden mee. De bezoekjes die wethouder Keur aan de schooltuinen heeft gebracht hebben daar zeker toe bijgedragen. Enkele honderden leerlingen uit de groepen 6 en 7 tuinieren elk jaar met veel plezier op de schooltuincomplexen van Cronesteijn, Stevenshof en Leiden-Noord. Na een moeizaam jaar met veel vrijwilligers konden de schooltuinen het afgelopen tuinseizoen nog wel draaien maar met wat meer middelen kunnen nu nieuwe educatieve projecten op de schooltuinen worden gerealiseerd. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de definitieve bestemming van het geld voor Natuur- en Milieueducatie.

Wethouder Keur vindt het belangrijk dat kinderen al in een zo vroeg mogelijk stadium met de natuur in aanraking komen. Een eerdere massale actie van kinderen op het Stadhuisplein kon de toenmalige wethouder Rogier van der Sande niet op andere gedachten brengen. Keur is echter blijkbaar wel overtuigd van het belang van Natuur en Milieueducatie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×